021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

لوکس متر


روشنایی و توزیع نور تأثیر مهمی بر عواملی مانند عملکرد و ایمنی شغلی دارد. شما میتوانید با لوکس متر Testo، بهینه سازی شرایط نوری محیط کار را تضمین کنید. زمینه های کاربردهای معمول برای اندازه گیری نور با لوکس متر Testo به شرح زیر است:

  1. روشنایی در محل کار و ساختمان های عمومی.
  2. توزیع نور در نمایشگاه ها و موزه ها.
  3. روشنایی ماشین آلات در خطوط تولید.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی