021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

نشت یاب


نشتی در سیستم تبرید یا سیستم های چهار فصل عواقب جدی دارد. سیستم دیگر ظرفیت خنک کننده مورد نیاز را فراهم نمی کند و در بهترین حالت، ممکن است اجزای سیستم آسیب ببینند. برای اینکه بتوانید حتی کوچکترین نشتی را تشخیص دهید، به ابزارهای اندازه گیری سریع و قابل اعتماد مانند نشت یاب تستو 316.4 نیاز دارید.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی