021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

کلمپ متر


کلمپ جریان یک مولتی متر انبری است که به عنوان آمپر متر، ولت متر دیجیتال، اهم متر و در بعضی مدل ها وات متر، کسینوس فی متر و تستر اتصالی جریان کاربرد دارد.

کلمپ‎ متر یا آمپرمتر انبری ابزار سودمندی است که به مهندسان امکان اندازه گیری جریان الکتریکی (آمپر) را به سهولت میدهد. کافیست قسمت چنگکی تجیهز را در اطراف سیم حامل جریان قرار داده و بدون نیاز به اتصال پراب و قرار دادن به صورت سری کلمپ مقدار جریان را اندازه گیری کنید .در حقیقت تئوری اندازه گیری این تجهیز بر مبنای خواص قانون فیزیکی است که ثابت میکند اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی وجود دارد که متناسب است با مقدار جریان یا آمپر سیم.
کمی صبر کنید...

دسته‌بندی