021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

دستگاه اندازه گیری Co2


میزان دی اکسید کربن (CO2) در هوا نشانگر کیفیت هوای داخل خانه است، با این فرض که تنفس انسان منبع اصلی انتشار CO2 است.
ابزارهای اندازه گیری با سنسورهای CO2 مانند آنالیز CO2، شما را قادر می سازد تا این مقدار مهم را به طور قابل اعتماد کنترل کنید، زیرا با کاهش کیفیت هوا (افزایش محتوای CO2 در هوا)، عملکرد نیز کاهش می یابد. تجزیه و تحلیل CO2 با دستگاه اندازه گیری Testo دارای طیف وسیعی از مزایا است.

CO₂ را با تستو اندازه گیری کنید چون:

  1. اندازه گیری CO₂ آسان و دقیق است.
  2. ابزار قوی، امتحان و آزمایش شده است.
  3.  ایده آل برای نظارت و بهینه سازی هوای داخل ساختمان است.
  4. ابزارهای اندازه گیری CO2 به نسبت قیمت، عملکرد بی نظیری دارد.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی