021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

سیستم نمونه برداری از گازهای محیطی


سیستم های نمونه گیری گازها در میترینگ برای ارزیابی کیفیت آنها و تعیین عناصر موجود، میزان خورندگی و همچنین میزان رطوبت موجود ضروری است. با استفاده از این تجهیزات می توان ضریب ایمنی سیستم را از طریق اندازه گیری گازهای قابل اشتعال و نیز اکسیژن ارزیابی کرده، ارتقاء داد. این مجموعه شامل پروب نمونه گیری (Probe)، پمپ مکنده و فیلترهای جذب عناصر مخرب و همچنین گزینه خطوط انتقال گرم می باشد.

این تجهیزات برای اندازه گیری خلوص و مانیتورینگ انواع گازها از جمله SO2, CO2, H2S، CO، H2، CnHm و نقطه شبنم ارایه می شود که در پروسه تولید و اندازه گیری گازهای آلاینده محیط زیست، اهمیت زیادی دارند.

BRO_0003_-_Air_Sample_Manifold.pdfکمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی