021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

دور سنج - صدا - نور - Co - Co2

اندازه‌گیری منظم کیفیت هوای داخلی و میزان راحتی در محیط‌های کاری، تنظیم دقیق هوای داخلی ساختمان را ممکن می‌سازد و خطر بیماری های مختلف برای کارکنان را کاهش می‌دهد. بهبود کیفیت هوای داخلی و اندازه‌گیری میزان راحتی، به تقویت عملکرد بهتر کارکنان منجر می‌شود.
میزان CO2 محیط به عنوان معیاری برای کیفیت هوا استفاده می شود. وضعیت هوای داخل ساختمان  نیز به وضعیت نور محیط بستگی دارد. بنابراین بررسی میزان نور در واقع بخش مهمی از اندازه گیری میزان راحتی در محل کار است. تقریباً همه ما با وجود مشکل آلودگی صوتی آشنا هستیم که به راحتی ما را از کار کردن و تمرکز روی فعالیت های خود باز می دارند. اگر سطح سر و صدا در محل کار بالا باشد مسلما کارایی کارکنان کاهش می یابد (مهم نیست که آلودگی صوتی ناشی از تجهیزات باشد یا همکاران).