021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

ترانسمیتر اختلاف فشار


ترانسمیتر اختلاف فشار یکی از ابزارهایی است که به عنوان ابزار کمکی در اندازه گیری و مقایسه فشار در سیستم های مختلف به کار برده می شود. این ترانسمیترها در حقیقت فشار را اندازه گیری می کنند و مکانیزم عملکرد آنها با ترانسمیتر فشار یا حتی فشار سنج معمولی تفاوت ندارد. اما چیزی که باعث تفاوت آنها می شود این است که در این ابزارها، اختلاف فشار در دو نقطه اندازه‌گیری می‌شود و تحت عنوان فشار تفاضلی بین دو سیستم گزارش می شود. در حال حاضر برندهای مختلفی از ترانسمیتر اختلاف فشار در بازار ایران وجود دارد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی