اندازه گیری CO / CO2 در محیط گرم
مونوکسید کربن (CO) گازی بی رنگ، بی بو ، بدون مزه ، اما سمی است و در طی احتراق ناقص مواد حاوی کربن (نفت، گاز و سوخت جامد و غیره) تولید می شود. اگر CO موفق شود از طریق ریه ها وارد جریان خون شود، با هموگلوبین ترکیب می شود و بنابراین از انتقال اکسیژن در خون جلوگیری می کند. این به نوبه خود منجر به مرگ از طریق خفگی می شود. به همین دلیل لازم است که به طور منظم انتشار CO در نقاطی که سیستم های احتراقی مانند سیستم های گرمایشی و مناطق اطراف آن بررسی شود.


اندازه گیری رطوبت
رطوبت یک پارامتر مهم برای سلامتی و احساس راحتی است. بالاتر از همه، رطوبت نسبی عامل مهمی است - این نشان دهنده میزان اشباع هوا از بخار آب است.
با رطوبت نسبی 50 درصد، هوا فقط نصف حداکثر مقدار بخار آب را در دمای مناسب دارد. در رطوبت نسبی 100 درصد، هوا کاملاً از بخار آب اشباع می شود. اگر از 100% اشباع فراتر رود، رطوبت اضافی با میعان تبدیل به آب می شود.
بنابراین، رطوبت نسبی می تواند نشان دهنده سرعت تبخیر یا احتمال کندانس باشد. از آنجایی که میزان تبخیر رطوبت از طریق پوست توسط رطوبت نسبی هوای محیط تعیین می شود، این پارامتر مهم دیگری برای احساس راحتی است.

بنابراین، کارشناسان بهداشت محیط رطوبت نسبی حدود 50 درصد را برای محیط های زندگی و محیط کار توصیه می کنند. با این حال، در فضاهای بسته که دارای تهویه و گرمایش مناسب هستند، این مقدار اغلب به دست نمی آید، که ممکن است تأثیر نامطلوبی بر تنفس، پوست و غشاهای مخاطی داشته باشد. این مورد خصوصاً در زمستان مشهود است چراکه هوای سرد بیرون از محیط دارای رطوبت مطلق کمی می باشد. هنگامی که این هوا به عنوان هوای ورودی سیستم تا دمای اتاق گرم می شود و به این شکل رطوبت نسبی به صورت چشمگیری کاهش می یابد. از سوی دیگر، رطوبت بیش از حد نیز از تنظیم دمای مناسب بدن به وسیله ی تعریق جلوگیری می کند و بنابراین به سرعت رطوبت احساس می شود.