021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

در بحث اندازه گیری فلو پس از مطالعه دقیق شرایط فرآیند و در نظر گرفتن تمام عوامل محیطی، نوبت به انتخاب نوع فلومتر براساس منطق و شیوه اندازه‌گیری می‌رسد. دنیای مهندسی، گزینه‌های متنوعی برای انتخاب فلومتر مناسب ارائه می‌دهد که با توجه به اطلاعات مربوط به فرآیند و محیط و همچنین با در نظر گرفتن هزینه‌ای که برای اندازه‌گیری دبی در نظر گرفته شده است، باید بهینه‌ترین گزینه را انتخاب کرد. در این بخش، ملاحظات و مفاهیم اصلی مربوط به عملکرد و کاربرد پرمصرف‌ترین انواع فلومتر در صنعت بررسی می‌شود.

ادامه مطلب...