021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

دماسنج محیطی


دماسنج محیطی: در این تجهیزات پراب‌ها مستقیما در معرض جریان هوا قرار می‌گیرد و معمولا برای سنجش دمای هوا در سردخانه ها، فریزرها، سیستمهای تهویه هوا (مصرف هوا/تخلیه هوا)، نواحی مربوط به سنجش هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب...
کمی صبر کنید...

دسته‌بندی