021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

پراب محیطی

پراب محیطی

/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C

اندازه گیری پارامترهای مهم در سیستم های تهویه مطبوع با یک پراب و بررسی و کنترل شرایط و کیفیت هوای داخلی ساختمان در کمترین زمان اهمیت بالایی دارد.