021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

پراب سطحی

پراب سطحی

/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C

پراب سطح همانگونه که از نام آن استنباط می‌گردد، مناسب برای اندازه گیری دمای سطوح مختلف می‌باشد