021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

دماسنج مادون قرمز

دماسنج های مادون قرمز

/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2

دماسنج مادون قرمز وسیله ای برای تشخیص دمای دستی است که برای اندازه گیری دمای سطح یک جسم یا منطقه بدون نیاز به لمس جسم مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل عدم تماس آن به دلیل استفاده از لیزر داخلی است که خود را قادر می سازد دمای سطح یک جسم خاص را بدون تماس با آن جسم بدست آورد. پس از اسکن یک جسم یا منطقه ، دماسنج مادون قرمز قرائت دما را روی صفحه نشانگر نشان می‌دهد.