پیدا کردن محل رطوبت
سقف و دیوارهای مرطوب ممکن است در نتیجه آسیب های سازه ای باشد. اما در بیشتر موارد، نشانه تهویه نامناسب است. هنگامی که رطوبت یا کپک در خانه ظاهر می شود، فرد ساکن منزل فرض می کند که رطوبت از بیرون وارد شده است. اختلافات متعددی بین مالک و مستاجران بر سر  این موضوع وجود دارد که چه کسی مسئول به وجود امدن نم یا کپک و به طبع آسیب وارده است. با این حال، دشوار است که بفهمیم چه کسی یا چه چیزی باعث ایجاد رطوبت و کپک شده است: مستاجر یا طراحی  و اجرای سازه ساختمان معیوب؟

تستو 1-635 برای اندازه گیری رطوبت در سقف ها و دیوارها ایده آل است. با استفاده از پراب دمای/رطوبت و پراب دمای سطح ، دستگاه به طور خودکار فاصله نقطه شبنم را محاسبه می کند.دستگاه اطلاعاتی در مورد اینکه آیا نم یا کپک در اثر کندانس هوا داخل ساختمان ایجاد شده یا از نفوذ رطوبت به دلیل آسیب سازه ای یا عایق معیوب ساختمان ایجاد شده، ارائه می دهد.

نظارت بر تولید و نگهداری محصولات
دستگاه های اندازه گیری دما/رطوبت ما در سرتاسر جهان در بخش تولید، انبارها و سرورها، موزه ها، قسمت بایگانی، سردخانه ها، در کانتینر ها استفاده می شود.

تولیدکنندگان، حمل‌کنندگان یا فروشندگان محصولات حساس باید اطمینان حاصل کنند که مقادیر مشخص دما یا رطوبت در طول تولید و نگه داری محصول رعایت می‌شود. تستو 635 امکان انجام اندازه گیری نقطه ای را در مکان های مربوطه ارائه می دهد.

دستگاه اندازه گیری دما/رطوبت تستو 2-635 طیف وسیعی از پراب های رطوبت را به کاربر ارائه می دهد که امکان اندازه گیری رطوبت، رطوبت مواد و مقادیر U (برای ارزیابی حرارتی اجزای سازه ای) را فراهم می کند. علاوه بر پراب های استاندارد، می توان تا سه پراب رادیویی را به صورت موازی به دستگاه متصل کرد. نتایج اندازه گیری را می توان با استفاده از نرم افزار در رایانه آنالیز، ذخیره کرد.

نظارت بر فرآیندهای خشک شدن
به منظور تنظیم زمانی برای خشک شدن مصالح چه از نظر آسیب های رطوبتی در ساختمان چه پروسه های خشک کردن مصالح ساختمانی ، زمانبندی هم به لحاظ اقتصادی و هم زمان کار اهمیت دارد.

کف ریزی در مرحله نازک کاری معمولاً قبل از گچ کاری انجام می شود. سپس کفپوش و رنگ آمیزی و تزئینات انجام می شود. بنابراین زمانبندی خشک شدن عامل مهمی در برنامه کاری است و در درجه اول بستگی به چیدمان کف دارد.

اندازه گیری رطوبت کف بیانگر آمادگی کفپوش برای اجرا شدن می باشد و این اطلاعات باید به نصاب برای اجرای کف و کفسازی  منتقل شود. بنابراین، اندازه گیری رطوبت کف بخش مهمی برای اطمینان در آزمایش آمادگی برای کفپوش است.
میزان خسارت رطوبت چقدر است و از نظر زمان و هزینه چه عواقبی را می توان انتظار داشت؟ به این سؤالات باید پاسخ داده شود تا بتوان تصمیم گرفت که از کدام ابزار و مواد کمکی برای تسریع فرآیند خشک کردن استفاده کرد.

از پراب t 635-2  می توان برای اندازه گیری رطوبت در مصالح ساختمانی استفاده کرد.

با استفاده از یک پراب نازک رطوبت در اتصال  با تستو 2-635 ، رطوبت مصالح ساختمانی را می توان با استفاده از اندازه گیری رطوبت تدریجی تعیین کرد. برای انجام این کار، پراب باید در یک گمانه در مواد اندازه گیری قرار داده شود و سپس درزگیری شود. مشخصه مصالح را می توان به صورت دستی یا از طریق نرم افزار وارد دستگاه کرد. پس از چند ساعت، تعادل تدریجی با مصالح برقرار شده است و تستو 2-635 رطوبت مصالح را نشان می دهد.

اندازه گیری U-value در ساختمان های قدیمی
هنگام بازسازی یا نوسازی ساختمان های قدیمی، بسیار مهم است که بتوانیم به سرعت تشخیص دهیم که آیا گرما از طریق پنجره ها و دیوارها از بین می رود یا خیر. تنها در این صورت می توان هزینه های انرژی را کاهش داد و بازسازی را به صورت موثر انجام داد.

هنگام ارزیابی انتقال حرارت، در ساختمان های قدیمی که نیاز به بازسازی دارند به عنوان مثال، U-value یکی از مهم ترین پارامترهاست. ارزیابی حرارتی و نظارت بر مصالح کار شده را امکان پذیر می کند.

3 مقدار دما برای محاسبه U-value مورد نیاز است:
دمای بیرون
دمای سطح دیوار داخلی
دمای هوای داخل ساختمان

به یک پراب رادیویی برای تعیین مقدار U نیاز است که در خارج ساختمان قرار می گیردو داده ها را به دستگاه اندازه گیری در  داخل ساختمان منتقل می کند. برای اندازه گیری دمای سطح، یک سیم سه شاخه با سه پراب متصل برای اندازه گیری U-value با خمیر به دیوار متصل می شود. دمای هوا توسط سنسوری که روی پلاگ پراب قرار دارد ثبت می شود. دستگاه اندازه گیری testo 635-2 به طور خودکار مقدار U را از سه مقدار محاسبه می کند و آن را روی صفحه نمایش نشان می دهد. مزیت: نیازی به محاسبه دستی نیست. نتیجه سریع و دقیق است.


اندازه گیری رطوبت چوب به صورت سریع و غیر مخرب
تستو2-635 از پراب  (شماره سفارش :  06366160) برای بررسی سریع و غیر مخرب رطوبت موجود در چوب استفاده می شود. منحنی مشخصات برای اندازه گیری رطوبت چوب در چوب های نرم و سخت و تخته نئوپان موجود است. این منحنی ها با همکاری موسسه LPI ایجاد شده اند.

نتایج اندازه گیری تا عمق 5 سانتی متر محاسبه می شود و با لمس یک دکمه قابل ثبت است. خروجی دستگاه بر حسب درصد وزنی در مقایسه با جرم خشک ماده نمایش داده می شوند.

داده های اندازه گیری را می توان با استفاده از نرم افزار PC ذخیره و مستند کرد.