مقررات فنی تاسیسات گاز (به طور خلاصه: TRGI) The technical regulation for gas installations یک مقررات الزام آور و در عین حال مهم  است. TRGI نحوه طراحی، سرویس و نگهداری و برنامه ریزی تاسیسات گاز را تعیین می کند. این مقررات در مورد تمام تاسیسات گاز صادق است. این مقررات توسط انجمن گاز و آب آلمان  (DVGW) تبیین می شود. TRGI 2018 جدیدترین نسخه از این آئین نامه است. در بین نکات دیگر، این بیان شده است که لوله های گاز باید در مرحله ساخت (پوسته اولیه، تکمیل و تعمیر) آزمایش شوند. بازرسی های زیر به ویژه در برنامه ذکر شده نقش دارند:

تست بار

در طول تست، مواد برای پایداری و اتصالات برای عمر مفید تست و بررسی می شوند. این تست ها قبل از گچ کاری ساختمان یا پوشاندن لوله های گاز در زیر کار صورت می گیرد. در حین تست بار، لوله تازه نصب شده بدون اتصالات یا وسایل گازی متصل شده به مدار گاز، تحت فشار 1 بار قرار می گیرد. محیط آزمایش دارای هوا یا گاز بی اثر است. در طول آزمایش که حداقل 10 دقیقه طول می کشد، فشار نباید افت کند.

تست نشتی

این تست برای بررسی نشتی لوله، بدون اتصالات و وسایل گازی متصل شده به مدار گاز می باشد. دستگاه اندازه گیری نباید در طول حداقل 10 دقیقه دوره تست(بسته به حجم سیستم) افت فشار را ثبت کند. فشار تست 150 میلی‌بار (قبلاً 110 میلی‌بار) است.

تست نشتی لوله های گاز در دیگ بخار

یک تاسیسات گازی که بر اساس مقررات  انجمن آلمان برای گاز و آب ("DVGW") و TRGI 2018 راه اندازی شده است، مستلزم عملکرد مناسب و طولانی مدت است. با این حال، در حین کار، شرایط کاربری یا سایر شرایط عمومی ممکن است بر ایمنی تاسیسات گاز تأثیر بگذارد. سیستم های فنی در استفاده روزانه در معرض فرسایش و آلودگی قرار می گیرند. فقط یک متخصص می تواند این نوع تغییرات مربوط به ایمنی را شناسایی، ارزیابی و تعمیر کند. تست نشتی (یا به طور مناسب تر، آزمایش قابلیت سرویس دهی، همچنین به عنوان اندازه گیری نشت نیز شناخته می شود) برای خط لوله باید هر 12 سال یک بار با استفاده از یک دستگاه اندازه گیری تکرار شود و نتایج گزارش تست ثبت شود. بنابراین اپراتور یک گزارش کارشناسی فنی خواهد داشت. برخی از شرکت های بیمه ساختمان این بازرسی ها و گواهی ها/گزارش ها را در شرایط بیمه عمومی خود لحاظ می کنند. برای تست قابلیت سرویس دهی یا اندازه گیری نشتی، لوله گاز همیشه در شرایط عملیاتی/تحت فشار کاری (بدون افزایش فشار ) آزمایش می شود. در طول این تست، دستگاه اندازه گیری تشخیص می دهد که آیا گاز از لوله نشت می کند یا نه.

اندازه گیری فشار در مشعل ها (فشار نازل، فشار جریان گاز و ...)

خروجی های استاندارد که در طول سرویس های سیستم های گرمایش خانگی از دستگاه گرفته می شود شامل بررسی فشار گاز در مشعل ها است. این شامل اندازه گیری فشار جریان گاز و تست فشار گاز است. فشار جریان، که supplied pressure نیز نامیده می شود، به فشار گاز گاز در جریان و فشار گاز ساکن اشاره دارد. اگر فشار جریان برای دیگ‌های گاز کمی خارج از محدوده 18 تا 25 میلی‌بار باشد، نباید تنظیماتی انجام داد و دیگ بخار نباید راه‌اندازی شود. با این وجود، اگر مشعل به کار گرفته شود،سیستم به درستی کار نمی کند و در هنگام تنظیم شعله، انفجارهایی  رخ می دهد و در نهایت سیستم خراب می شود. بنابراین مشعل از کار می افتد و سیستم گرمایش خاموش می شود.

اندازه گیری دما در رادیاتور

هنگام اندازه گیری دما روی رادیاتورها، دمای جریان و برگشت به طور خاص ثبت  و ارزیابی می شود. دمای جریان به عنوان دمای ماده انتقال حرارتی (به عنوان مثال آب) که سیستم با آن تغذیه  می شود، تعریف می شود. دمای ماده ای که از سیستم خارج می شود را دمای برگشت می گویند. برای جلوگیری از اتلاف در سیستم توزیع گرما و دستیابی به سطح کارایی بهتر، ثبت نقطه ای دماهای جریان و برگشت ضروری است. اجرای اقدامات مربوطه در نهایت منجر به تنظیم سیستم بر اساس دانش علم هیدرولیک در مورد دمای جریان و دمای برگشت خواهد بود. این پروسه روشی را که با آن هر رادیاتور یا مدار گرمایشی، یک دمای جریان تنظیم شده با مقدار دقیق گرمای مورد نیاز را تبیین میکند تا رسیدن به دمای محیط مورد نیاز تامین شود. شرایط عملیاتی معیوب منجر به مصرف بیش از حد برق و انرژی گرمایشی می شود. بنابراین مقررات صرفه جویی در انرژی  (EnEV) برای سیستم هایی که در حال راه اندازی یا تعمیرات اساسی هستند، به تنظیم نیاز دارد.

تست فشار روی لوله های آب (آب آشامیدنی و فاضلاب)

طبق مقررات و استاندارد های DIN EN 806-4، DIN 1988-7 و DIN 1610، لوله های آب آشامیدنی و فاضلاب باید قبل از راه اندازی با استفاده از آزمایش فشار با هوا، گاز بی اثر یا آب از نظر نشتی آزمایش شوند. ; آنها همچنین باید تحت آزمایش بار با هوا یا گاز بی اثر قرار گیرند. با این حال، به دلایل بهداشتی، بهتر است لوله‌ها تا قبل از راه‌اندازی خشک بمانند و آزمایش نشت با استفاده از آب انجام نشود. آزمایش فشار با هوا نیز برای جلوگیری از خوردگی مواد فلزی توصیه می شود. تست فشار به دو بخش مرتبط با فشار تقسیم می شود که تست  فشار و زمان به هدف (تست بار یا تست ضد نشتی) بستگی دارد. نشتی معمولا خیلی سریع شنیده می شود. اگر مکان یابی نشتی ها مشکل باشد، از ابزارها و مواد کمکی معمول برای لوله های گاز (اسپری کردن  محلول های کف ساز یا رنگ آمیزی ) استفاده می شود.