اندازه گیری اختلاف فشار در فیلترها در تهویه مطبوع
سیستم های تهویه مطبوع مجهز به فیلترهایی هستند که از ورود آلودگی هوای بیرون به داخل خانه جلوگیری می کند. این فیلترها باید مرتباً بررسی شوند تا مطمئن باشید که کاملاً درست کار می کند. برای انجام این کار، فشار در جلو و پشت فیلتر اندازه گیری می شود. نتیجه فشار دیفرانسیل یا اختلاف فشار را به ما می دهد. اگر اختلاف خیلی زیاد باشد، فیلتر آلوده است و نیاز به تعویض دارد.

تستو 510 اختلاف فشار را در محدوده 0 تا 100 hPa اندازه گیری می کند. اندازه‌گیری اختلاف فشار برای خروجی دقیق، با دما جبران می‌شود. داده های اندازه گیری را میشود با پاسکال در کل محدوده اندازه گیری نمایش داد. آهنرباهای پشت دستگاه امکان کار بدون دست را فراهم می کند.
اندازه گیری در کانال های تهویه
بررسی جریان هوا در مجرای تهویه برای عملکرد سیستم تهویه و تهویه مطبوع از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر جریان هوا کمتر از حد مورد نظر باشد، حذف (گرمایش، سرمایش ) ممکن است در شرایط خاصی تضمین نشود.
بنابراین، ثبت دقیق ترین جریان هوا تا حد ممکن اهمیت ویژه ای دارد.
تستو 510 در ارتباط با لوله پیتوت، سرعت هوا را در محدوده 10 تا 100 متر بر ثانیه اندازه گیری می کند. آهنرباهای پشت دستگاه امکان کار با دستگاه بدون نگه داشتند دستگاه را فراهم می کند.