پراب نفوذی تستو قابلیت اندازه گیری دما در مایعات و جامدات را دارد. تنوع در طول کانکشن پراب‌های تستو موجب سهولت در اندازه گیری شده و همچنین اندازه گیری در نقاط دورتر را نیز ممکن می سازد. پراب های مورد استفاده در صنعت غذایی اکثرا دارای روکش فولادی ضدزنگ (GFK) می‌باشند.