پراب دما نفوذی انوع مختلفی از جمله ترموکوپلی و سنسوری (Pt100) دارد که برای استفاده در مایعات، کوره ها و صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی (شیرینی پزی و  )، صنعت نفت و گاز، صنایع برق، صنعت کشتی سازی، صنایع شیمیایی، صنایع آب و فاضلاب (تصفیه آب و محیط زیست، نظارت بر چاه های عمیق و آب های زیرزمینی، نظارت بر فاضلاب ها، نظارت بر ایستگاه های پمپاژ) و تولید انرژی کاربرد دارد .

برای مثال ترموکوپل نفوذی ضد آب تستو مناسب برای دمای سطح  (ترموکوپل نوع PT100) را می توان با ابزار اندازه گیری مختلف استفاده کرد. از آن می توان به روش های مختلفی برای اندازه گیری دمای سطح در صنعت یا تجارت استفاده کرد.

ترموکوپل ها برای مدت زمان زیادی است که جزء بهترین روش های اندازه گیری دما به حساب می آیند. ترموکوپل ها در صنعت نیز کاربرد فراوان دارند مانند اندازه گیری کردن دمای کوره ها، دمای دودکش، قطع کن گاز شومینه و اجاق گازها، اندازه گیری دمای سیستم های تولید کننده دارو و مواد غذایی و… مورد استفاده قرار میگیرند.