دماسنج‌های غوطه‌وری  اندازه گیری دما را در مایعات و جامدات ممکن می سازند. نوک پراب نیز برای قرار دادن در این مواد طراحی شده است. دماسنج های غوطه وری از برند Testo برای کاربرد در آزمایشگاه ها، کترینگ ها، صنعت یا فناوری هایی مرتبط با دما ایده آل هستند.

تستو مدل های خاصی را برای اندازه گیری دما در محیط های خشن مانند اسیدها و بازها ارائه می دهد.

دماسنج غوطه وری همانطور که در تصویر مشاهده می کنید بدلیل داشتن غلاف ضد آب علاوه بر جامدات برای مایعات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.