021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

پراب دما

پراب سطحی

/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C

پراب سطح همانگونه که از نام آن استنباط می‌گردد، مناسب برای اندازه گیری دمای سطوح مختلف می‌باشد


پراب نفوذی

/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%DB%8C

پراب نفوذی تستو قابلیت اندازه گیری دما در مایعات و جامدات را دارد.


پراب محیطی

/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C

اندازه گیری پارامترهای مهم در سیستم های تهویه مطبوع با یک پراب و بررسی و کنترل شرایط و کیفیت هوای داخلی ساختمان در کمترین زمان اهمیت بالایی دارد.