021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

دوربین های حرارتی

دوربین های حرارتی

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C

آنالیز ترموگرافی (Thermography) که به نام‌های دمانگاری، گرمانگاری، ترموویژن و تصویربرداری حرارتی نیز شناخته می‌شود