021-22262689-94
info@mehrkanazsanat.com

شرکت Focused Photonics Inc (که به عنوان FPI شناخته می شود) یکی از تولید کنندگان موفق در حوزه ابزار دقیق تحلیلی در جهان برای نظارت بر فرآیندهای صنعتی و محیطی است و پارامترهایی از قبیل گاز، هوا، گرد و غبار و آب را اندازه گیری می‌کند.

این شرکت با ترکیب تخصص جهانی و با پشتیبانی محلی، تنها فناوری‌های پیشرفته ابزار دقیق را به راحتی در سراسر جهان ارائه می دهد. شرکت FPI به خاطر بهبود حضور محلی خود اقدام به ارائه خدمات بهینه از طریق شرکت‌های تابعه و توزیع کنندگان خود به صنایع، شهرداری‌ها و موسسات فعالیت می‌نماید.


thermal camera.pdf